การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

121
20 กรกฎาคม 2563

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

           นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม  ๒๓๐๑ กทพ. จตุจักร โดยมีผู้บริหาร กทพ. ตั้งแตระดับ ๘ ขึ้นไป เข้าร่วมในพิธีฯ

 

Project2 1

11

 

                 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย