การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

95
29 กรกฎาคม 2563

กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


 

            วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการ
ในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา
เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บริเวณ
ด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

 


Mixx 3

 

            สำหรับในช่วงค่ำ เวลา 18.30 น. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมี นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการ
ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 

Mixx2

 

 

                 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7598

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย