การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

6794
22 ตุลาคม 2561

- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.

แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓)

แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับสมบูรณ์

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Report)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
  Corporate Social Responsibility Report  

   ฉบับภาษาไทย

   English Version   

      -  ประจำปี ๒๕๕๙ (2016)PdfPdf
      -  ประจำปี ๒๕๕๘ (2015)PdfPdf
      - ประจำปี ๒๕๕๗ (2014)รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี ๒๕๕๗ ฉบับภาษาไทยCorporate Social Responsibility Report 2014
      - ประจำปี ๒๕๕๖ (2013)รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี ๒๕๕๖ ฉบับภาษาไทยCorporate Social Responsibility Report 2013
      - ประจำปี ๒๕๕๕ (2012)รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๕ ฉบับภาษาไทยCorporate Social Responsibility Report 2012


ข้อมูลโดย กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย