การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

4797
14 มกราคม 2562

กทพ. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 

      เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายประมวลรัตน์  จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และพนักงาน เป็นผู้แทนหน่วยงานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า สำนักงานเขตพญาไท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และชุมชนสุขสวัสดิ์ ณ สวนพญาไทภิรมย์ ใต้ทางพิเศษศรีรัช ถนนพระราม ๖ โดยมี พลโทวิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

กทพ. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองกำกับดูแลกิจการที่ดี  สำนักผู้ว่าการ

 

 

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อม

ป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์)

 

      เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและการฝึกซ้อมป้องกัน และระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ณ ลานกีฬาบางปูนคร ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ชุมชนบางปูนคร และชุมชนเทพารักษ์นิเวศน์เข้าร่วมกิจกรรม

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์)

        นายวรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒ กทพ. กล่าวว่า กทพ.ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็น สังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ สถานีตำรวจภูธร ตำบลสำโรงเหนือ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ชุมชนบางปูนคร ชุมชนเทพารักษ์นิเวศน์ และชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิง จำนวน ๕๐ ถัง และถังเก็บขยะ จำนวน ๒๐ ถัง ให้แก่ ชุมชนบางปูนคร และชุมชนเทพารักษ์นิเวศน์ อีกด้วย

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์)

       “กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป” นายวรปรัชญ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์)

 

กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีที่ ๖

      เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ คุ้มขุนแผน วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด จัดพิธีมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายสุกิจ ศรีสุวรรณธัช ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมจราจร กทพ. เป็นประธานในพิธี

กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี ๖

     นายสุกิจ ศรีสุวรรณธัช ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมจราจร กทพ. เปิดเผยว่า โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก เป็นความร่วมมือระหว่าง กทพ. กับบริษัท อำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยการเชิญชวนผู้ใช้บริการทางพิเศษ องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคกล่องยูเอชทีที่ แกะ ล้าง เก็บแล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ดประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนนอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนและยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยที่ผ่านมา กทพ. และบริษัท อำพลฟูดส์ฯ ได้มอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้แก่โรงเรียนตามภูมิภาคต่าง ๆ แล้วกว่า ๙๐๐ ชุด และในปี ๒๕๖๑ กทพ. และบริษัท อำพลฟูดส์ฯ ร่วมมือกันมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่รับบริจาค จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในอำเภอหนองหญ้าไซและอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทับละคร โรงเรียนบ้านหนองอุโลก โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง โรงเรียนวัดคอกช้าง โรงเรียนบ้านหนองขามและโรงเรียนบ้านหนองแหน

กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี ๖

    “นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน-การสอน รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป” นายสุกิจฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี ๖
กทพ. ร่วมมือ บริษัท อำพลฟูดส์ฯ สานต่อโครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี ๖

 

กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และ
การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-ท่าเรือ)
 
      เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง -ท่าเรือ) ณ บริเวณชุมชนล็อค ๔-๕-๖ โดยมี ชุมชนล็อค ๔-๕-๖ ชุมชนล็อค ๑-๒-๓ ชุมชนร่มเกล้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) และชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม
กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-ท่าเรือ)
 
   กทพ. ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคีที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษ และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ กองร้อยรักษาความสงบ ร.๑๙ พัน ๓ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สถานีดับเพลิงคลองเตย ชุมชนล็อค ๔-๕-๖ ชุมชนล็อค ๑-๒-๓ ชุมชนร่มเกล้า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) และชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิง จำนวน ๔๐ ถัง และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ ชุมชนล็อค ๔-๕-๖ อีกด้วย
กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-ท่าเรือ)
 
    “กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป
 
กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และ การฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-ท่าเรือ)
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 

 

 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 41 , ผู้ชมทั้งหมด : 7883

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย