การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ฉบับภาษาอังกฤษ

2798
19 มิถุนายน 2563

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 36 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 517 , ผู้ชมทั้งหมด : 9527

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย