การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 10

1824
19 มิถุนายน 2563

นางเบญจมาส ปิยโชติสุกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 10

นางเบญจมาส ปิยโชติสุกิจ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 10
 
สถานที่ทำงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
2380 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2558 9800
 

 
 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7540

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย