การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์

2054
10 ตุลาคม 2561

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด๒๕ มกราคม ๒๕๑๐
ประวัติการศึกษา และอบรมปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม
 
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง

- กรรมการร่างกฎหมายประจำ
ตำแหน่งปัจจุบัน
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานที่ทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๒-๐๒๐๖ - ๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย