การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

2621
04 กุมภาพันธ์ 2562

         โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนากลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (ภูเก็ต- พังงา-กระบี่) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกและเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้ ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดภูเก็ตมากกว่า ๓ ล้านคน โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหาดป่าตอง  ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง อยู่บ้าง โดยปัจจุบันการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ตไปสู่หาดป่าตอง จะใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒ (ตอนทางเลี่ยงเมือง) เป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร จนถึงอำเภอกะทู้แล้วเดินทางต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๙ อีก ๕ กิโลเมตร จนถึงหาดป่าตอง โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๙ นี้ เป็นถนนสายหลักเพียงเส้นทางเดียวที่เชื่อมโยงพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตสู่หาดป่าตอง ซึ่งทางสายนี้เป็นทางหลวงขนาด ๒ ช่องจราจร มีเขตทางแคบ เส้นทางมีความคดเคี้ยว และ ลาดชันสูงตามลักษณะภูมิประเทศของภูเขาที่ถนนตัดผ่าน แม้ว่าจะมีการก่อสร้างเพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับรถขนาดใหญ่ในทางช่วงที่มีความลาดชัน(Climbing Lane) แต่เนื่องด้วยปริมาณการจราจรที่ค่อนข้างสูงและมีสภาพหนาแน่นตลอดวัน กอรปกับมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเมื่อมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดความติดขัดล่าช้าในการเดินทาง และการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มมาตรฐานแนวเส้นทางให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ตลอดจนสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้อย่างเพียงพอ และ มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สถานะปัจจุบัน
              อยู่ระหว่างการเสนอโครงการตามขั้นตอน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 และเปิดให้บริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 20 , ผู้ชมทั้งหมด : 7557

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย