การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก

6154
04 กุมภาพันธ์ 2562

               มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรปรับปรุงทางแยกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนประเสริฐมนูกิจและเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรระดับดิน และระบายการจราจรทางด้านทิศตะวันออกระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
              โครงการมีระยะทางประมาณ ๑๐.๕ กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการประมาณ กม. ๐+๗๖๔.๕๐๐ (บริเวณเสาตอม่อที่ ๑๐) ของถนนประเสริฐมนูกิจ (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑) เป็นทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจร ซ้อนทับแนวเกาะกลางของถนนประเสริฐมนูกิจ ผ่านคลองบางบัว ทางแยกลาดปลาเค้าทางแยกเสนานิคม ทางแยกสุคนธสวัสดิ์ และยกข้ามต่อกับทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์) บริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชในรูปแบบทางแยกต่างระดับ ผ่านไปยังทางแยกถนนนวมินทร์ จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก โดยมีทางขึ้น-ลง ๒ แห่ง และทางแยกต่างระดับ ๑ แห่ง และจะมีการก่อสร้างสะพานข้าแยกต่าง ๆ บนถนนประเสริฐมนูกิจ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ (๑) สะพานข้ามคลองบางบัวและแยกลาดปลาเค้า (๒) สะพานข้ามแยกเสนานิคม (๓) สะพานข้ามแยกสุคนธสวัสดิ์ (๔) สะพานข้าแยกรัชดา-รามอินทรา (๕) สะพานข้ามแยกถนนประเสริฐมนูกิจของกรมทางหลวงไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร จะก่อสร้างอยู่ในแนวเขตทางเดิมโดยไม่มีการเวนคืนพื้นที่เพิ่มเติมแต่อย่างใด
 
สถานะปัจจุบัน
         กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดโครงการ
 
 
         สรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 19 , ผู้ชมทั้งหมด : 7556

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย