การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

2746
30 กันยายน 2561

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ
กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

 
      วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับทางพิเศษศรีรัช นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) โดยมี ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ซึ่งทางเชื่อมดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้งานได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
      โครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) เป็นความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โดยว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างมีรูปแบบเป็นทางเชื่อมยกระดับขนาด ๑ - ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ มีระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญา ๑๘ เดือน มูลค่าโครงการ ๒๗๕ ล้านบาท สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนงานเดิมถึง ๔ เดือน โดยทางเชื่อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางจากทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพฯ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นี้ เปิดใช้ทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7375

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย