การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย

399
06 กุมภาพันธ์ 2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม

"คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย" ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรม กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ให้ความสำคัญของการศึกษาและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งกิจกรรม “คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “PR MOT FORUM 2019 : การประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคม” เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมี นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนรับมอบ

 รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย 
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
 รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย

        ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
 
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย
รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 68 , ผู้ชมทั้งหมด : 7366

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย