การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

รมช. คค. เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ

588
26 กันยายน 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อม

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ

 

       วันนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณโครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกับทางพิเศษศรีรัช นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างฯ พบว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าว สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็วกว่าแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้ในปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๑ นี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ

      โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ เป็นความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โดยว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้าง มีรูปแบบเป็นทางเชื่อมยกระดับขนาด ๑ - ๒ ช่องจราจร ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางจากทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพฯ ทั้งนี้ทางเชื่อมดังกล่าวไม่มีด่านเก็บค่าผ่านทางเชื่อมต่อระบบทางพิเศษแต่อย่างใด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ มุ่งหน้าทิศเหนือไปแจ้งวัฒนะ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7375

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย