การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "การจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในครั้งทศวรรษข้างหน้า"

99
04 มกราคม 2559

ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "การจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในครั้งทศวรรษข้างหน้า"

 

     เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นายณรงค์ เขียดเดช  รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร  รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "การจัดการความปลอดภัยทางถนน ภายใต้ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : บทเรียนที่ผ่านมาและก้าวต่อไปในครั้งทศวรรษข้างหน้า" ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง และผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท ในงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒ "ครึ่งศตวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง" ๑๒th Thailand Road Safety Seminar "Next Steps The second hall of Decade of Action for Road Safety ๒๐๑๕-๒๐๒๐" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแลปเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พร้อมทั้งเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าวและภาพ โดย กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 15 , ผู้ชมทั้งหมด : 7387

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย