การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านฯ บางขุนเทียน ๒

674
06 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport
ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
 
 
      เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง (ทล.) ร่วมตรวจติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” และนโยบายรัฐบาล บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒ ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒ ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒ ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
 
      ในการนี้ ผู้ว่าการ กทพ. ได้ติดตามความก้าวหน้าการติดตั้งระบบปล่อย ฝอยละอองน้ำแบบแรงดันสูง (High Pressure Water) ที่ทำงานด้วยมอเตอร์ ๒ เครื่อง สลับกันทำงาน  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ด้วยแรงดัน ๗๐ บาร์ มีหัวฉีดรวม ๑๔๑ หัวฉีด ปล่อยละอองน้ำขนาด ๕-๒๕ ไมครอน เพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งยังช่วยป้องกันไอเสียจากยานพาหนะ ขณะเร่งเครื่องออกตัว รวมถึงตรวจประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ติดตั้งบริเวณทางเดินพนักงาน ตู้เก็บค่าผ่านทาง และหลังคาคลุม ตู้เก็บค่าผ่านทาง (Canopy) ของด่านเก็บค่าผ่านทางฯ ทั้งนี้ กทพ. มีแผนจะนำระบบดังกล่าวไปใช้ที่ด่านฯ พระรามที่ ๔ (๑) และด่านฯ บางแก้วต่อไป
 
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
 
        ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒
ผู้ว่าการ กทพ. ตรวจความคืบหน้าการแก้ปัญหาฝุ่นละอองตามนโยบาย One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 ของกระทรวงคมนาคม บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน ๒


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 68 , ผู้ชมทั้งหมด : 7366

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย