การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ปธ.บอร์ด กทพ. แจงเหตุรักษาการผู้ว่าการฯ ลาออก ไม่เกี่ยวกับประเด็นการขยายสัมปทาน BEM แต่เป็นเพราะปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัว

960
14 กุมภาพันธ์ 2563
ปธ.บอร์ด กทพ. แจงเหตุรักษาการผู้ว่าการฯ ลาออก ไม่เกี่ยวกับประเด็น
การขยายสัมปทาน BEM แต่เป็นเพราะปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัว
 
 
     นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยกรณีที่สื่อมวลชนต่าง ๆ ได้นำเสนอข่าว นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แทนนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. ไปก่อนหน้านี้ ว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ นายวิชาญฯ ตัดสินใจลาออกในวันนี้ เกิดจากปัญหาที่จะต้องลงนามในสัญญาขยายสัมปทานใหม่ ตามข้อตกลงในข้อพิพาทระหว่าง กทพ. กับ บริษัท  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่จะขยายระยะเวลาสัมปทานของทางด่วนออกไปอีก 15 ปี 8 เดือน นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แต่เหตุผลสำคัญในการลาออกของนายวิชาญฯ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. นั้นเกิดจากปัญหาสุขภาพ และโรคประจำตัวซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 
     ทั้งนี้ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ถือว่าเป็นลูกหม้อคนหนึ่งของ กทพ. เข้าทำงานกับ กทพ. ตั้งแต่ปี 2532 ในตำแหน่งวิศวกร และเติบโตก้าวหน้าตามลำดับ จนดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. โดย นายวิชาญฯ จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2567
 
ข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 7 , ผู้ชมทั้งหมด : 7544

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย