การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

1572
14 พฤษภาคม 2562

กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

และบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award 2018)

 

   เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award 2018) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันส่งเสริมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทยระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดย กทพ. ได้รับมอบรางวัลทั้งหมด ๒ รางวัล คือ รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการ (Web Service) ที่รองรับ IPv6 และหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 3 ด้านในระบบ DNS, Mail และ Web
 
 กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)
      
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award 2018)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 42 , ผู้ชมทั้งหมด : 7884

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย