การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ได้กำหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ใช้ทางพิเศษ 3 สายทาง วันที่ 26 ตุลาคม 2560

2302
21 ตุลาคม 2560

กทพ. ได้กำหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ใช้ทางพิเศษ 3 สายทาง
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น.

กทพ. ได้กำหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ใช้ทางพิเศษ 3 สายทาง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น.

กทพ. ได้กำหนดห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป ใช้ทางพิเศษ 3 สายทาง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 84 , ผู้ชมรายเดือน 178 , ผู้ชมทั้งหมด : 9188

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย