การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้างฯ

1158
29 พฤษภาคม 2563
กทพ. ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น ให้พนักงานและลูกจ้าง กทพ.

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป

 

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก กทพ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทพ. จึงดำเนินการจัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ผู้ใช้บริการทางพิเศษ รวมทั้งแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป รวมทั้งใช้ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย โดย กทพ. ได้เริ่มแจกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

Csr1Csr2

Csr3Csr4

Csr5

 

ข้อมูลโดย : กกด. สผว.

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 38 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 519 , ผู้ชมทั้งหมด : 9529

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย