การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”

178
19 ตุลาคม 2563

กทพ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”

    วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชัย แก้วเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง นายชุมพล โล่ห์จินดา ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในนามกระทรวงคมนาคม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ

กทพ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 

 

 
 กทพ. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย”


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 7776

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย