การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย

802
28 พฤษภาคม 2562

กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย

 

      เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐเกาหลี ) ณ กรุงโซล นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน และนายนนทจิตต์  บ่างสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU กับ Dr. Kangrae Lee ประธานบริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) เพื่อร่วมกันพัฒนาและเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ของทั้งสององค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย
 
    บริษัท KEC เป็นองค์กรชั้นนำในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารจัดการและบำรุงรักษาทางพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทาง ตลอดจนการจัดการจราจร ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ กทพ. จะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจาก บริษัท KEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันมีค่าระหว่างกัน
 
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย
กทพ. ลงนาม MOU กับ บริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ผู้ให้บริการทางพิเศษของเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา การให้บริการทางพิเศษของไทย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7590

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย