การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

1097
21 สิงหาคม 2560

กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

 

        วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ฝึกอบรมกู้ภัย ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำการแทนในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยสถาบันฯ ได้ให้การรับรองระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 

          นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ กล่าวในรายละเอียดว่า คณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบให้ กทพ. นำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 มาดำเนินการในทางพิเศษฉลองรัช (ช่วงเอกมัย-รามอินทรา) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๓ ต่อมา กทพ. ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของระบบฯ ไปดำเนินการในทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ต่อมาได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานของระบบฯ ไปดำเนินการในทางพิเศษฉลองรัชตลอดแนวสายทางตั้งแต่ด่านฯ จตุโชติ ถึงด่านฯ อาจณรงค์ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

        ปัจจุบัน กทพ. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภายใต้ขอบข่ายการให้บริการและการบำรุงรักษาของทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ซ่อมบำรุง ครอบคลุมพื้นที่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๔ ด่าน และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี ๒๐ ด่าน เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

        “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำเนินกิจการให้บริการทางพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง และ กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นในการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปใช้ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานตามบทบาทหน้าที่ และ ภารกิจให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อไป”  นายสุทธิศักดิ์ฯ  กล่าวในท้ายที่สุด

กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

 

ข่าว                   โดย  กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว             โดย  กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
กทพ. รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 435 , ผู้ชมทั้งหมด : 9445

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย