การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ผู้ว่าการ กทพ. มอบเงินสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

557
31 ตุลาคม 2561

ผู้ว่าการ กทพ. มอบเงินสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

 

       ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะมอบเงินสมทบทุนสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น ๒ ตึกอานวยการ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กทพ. มอบเงินสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ว่าการ กทพ. มอบเงินสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

 
ผู้ว่าการ กทพ. มอบเงินสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ว่าการ กทพ. มอบเงินสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 3 , ผู้ชมทั้งหมด : 7375

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย