การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว”ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

400
01 กุมภาพันธ์ 2562
กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน
 
 
       วันนี้ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล รวมจำนวน ๕,๕๐๐ ผืน
 51421305 1977231385688358 6733069996278153216 N
       ดร.สุชาติฯ เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการ“ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘ โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งที่ผ่านมา กทพ. ได้นำผ้าห่มไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน เชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน และในปีนี้ก็เช่นกัน กทพ. ได้จัดทำผ้าห่มตามโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” จำนวน ๕,๕๐๐ ผืน ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงรายผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน และมอบ ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน รวมทั้งผ้าห่ม เครื่องกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมกันบริจาคที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มจัดทำโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน กทพ. ได้มอบ  ผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแล้วทั้งสิ้น ๒๓,๔๖๐ ผืน รวมมูลค่า ๒,๙๔๙,๕๖๘ บาท
       นอกจากนี้ กทพ. ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 Motor เตียงละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เตียง เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 
51486695 1977232082354955 4034987002813218816 N 51318368 1977232152354948 3921625958125142016 N
50962045 1977232115688285 5075636838236946432 N 1 50892395 1977231895688307 7171689468343091200 N 1
     ดร.สุชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า“กทพ. ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่กรุณาร่วมกันบริจาคผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มทุกผืนที่ได้รับบริจาคจะช่วยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีและ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตหาก กทพ. ดำเนินการโครงการใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษอีก ขอบคุณครับ”
49339011 1977231465688350 6523873100046532608 N 1 50919515 1977231435688353 5195204991136038912 N 1
51158953 1977231832354980 6853813222164660224 N
 
       ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๖๒


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 68 , ผู้ชมทั้งหมด : 7366

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย