การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. มอบผ้าห่มจำนวน ๓,๐๐๐ ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาว ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

91
02 กุมภาพันธ์ 2559

กทพ. มอบผ้าห่มจำนวน ๓,๐๐๐ ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาว  ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ "ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว" ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายฐิติศักดิ์ กันเขตต์ นายอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ

 

Dsc46482016 02 0256b067d531938 Crop

 

    นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการ"ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว"อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่ง กทพ. ได้นำผ้าห่มไปมอบให้แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ๙ อำเภอที่ประสบภัยหนาว ครั้งที่ ๒ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นำไปมอบให้แก่ ชาวภูเวียงและเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๓ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นำไปมอบให้แก่ชาวห้วยยางและเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และครั้งที่ ๔ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กทพ. ได้นำผ้าห่มในโครงการฯ ไปมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชมจังหวัดเลย และในปีนี้ก็เช่นกัน กทพ.ได้จัดทำผ้าห่มตามโครงการ "ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว" จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน ร่วมกับที่เปิดรับบริจาคที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทาง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้ทางพิเศษร่วมกันนำผ้าห่มมาบริจาคจำนวนมาก ทั้งนี้ กทพ.จะนำผ้าห่มที่จัดทำร่วมกับผ้าห่มที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ประชาชนในอำเภอเขาค้อ จำนวน ๑,๕๐๐๐ ผืน และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน นอกจากนี้ ยังจะได้จัดส่งผ้าห่มให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จำนวน ๒๕๐ ผืน และชมรมผู้สูงอายุ ตำบลผานกเค้ากระดึง จังหวัดเลย จำนวน ๒๕๐ ผืน รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ ผืน

     ทั้งนี้ ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า"กทพ. ขอขอบคุณ ผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่กรุณาร่วมกันบริจาคผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มทุกผืนที่ได้รับบริจาค จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดี และ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต  หาก กทพ. ดำเนินการโครงการใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษอีก ขอบคุณครับ"

 

Dsc47512016 02 0256b067db0b271 Crop

 

ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7389

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย