การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

152
04 พฤศจิกายน 2563
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 
🎯 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายอเนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโนยายและแผน พร้อมคณะ เป็นตัวแทน กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกอบด้วย นายเซกิซาว่า ทาคาฟูมิ เลขานุการโท ผู้รับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนางสาวเบญญาภา  คงสกนธ์ ผู้ช่วยแผนกเศรษฐกิจ ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ โดยสังเขป
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต KatooPathong JICA 2
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
 
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7777

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย