การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

229
16 ตุลาคม 2563

กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.29 น. โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นายรังสรรค์ รังสิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนีี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,516,227.50 (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563EXAT7EXAT3EXAT5กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563EXAT11EXAT12

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 7776

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย