การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย

649
21 กุมภาพันธ์ 2561

กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass
ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย

 

      วันนี้ (๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาราชดำริ นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานแถลงข่าวการเปิดให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายศุภกิจ อัศวชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และการบัญชี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ร่วมในงาน ทั้งนี้ บิ๊กซี นับเป็นพันธมิตรรายที่ ๑๕ (ล่าสุด) ที่ร่วมมือกับ กทพ. ในการอำนวยความสะดวกในการเติมเงินแก่สมาชิกบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระของบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศกว่า ๘๕๐ สาขา ทั้งนี้ นอกจากผู้เติมเงินจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเติมเงินแล้ว สมาชิกบิ๊กการ์ด ยังจะได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับคะแนนบิ๊กการ์ดทุกการเติมเงิน Easy Pass ๑ บาท เท่ากับ ๑ คะแนน สูงสุดถึง ๕,๐๐๐ คะแนน ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และสามารถนำคะแนนมาแลกรับส่วนลดเพื่อซื้อสินค้า สิทธิ์แลกฟรี รวมถึงการใช้คะแนนเพื่อเป็นส่วนลดในการเติมเงินบัตร Easy Pass ได้อีกด้วย

กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย

       นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บัตร Easy Pass เฉลี่ย ๑,๔๓๘,๐๘๖ บัตร มีปริมาณการจราจรที่ใช้บัตร Easy Pass เฉลี่ย ๖๖๐,๓๑๖ คัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของจำนวนรถ ๔ ล้อ  ที่ใช้ทางพิเศษทั้งหมด มียอดเติมเงินเฉลี่ยวันละ ๒๖ ล้านบาท/วัน โดยมีสัดส่วนการเติมเงินผ่านหน่วยงาน กทพ. และหน่วยงานพันธมิตรเป็นจำนวนร้อยละ ๕๑ : ๔๙ ซึ่ง กทพ. มีความพยายามที่จะสนับสนุนให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass  เติมเงินผ่านพันธมิตรเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษที่พันธมิตรในโครงการฯ มอบให้และที่สำคัญยังจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษซึ่งเกิดจากการหยุดรถเพื่อเติมเงินอีกด้วย

กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย

       ปัจจุบัน กทพ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ในการเป็นผู้ให้บริการเติมเงินเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตร Easy Pass ในหลากหลายช่องทาง อาทิ การเติมเงินผ่านกลุ่มธนาคารโดยผ่าน ช่องทาง ATM  Internet และ Mobile Banking จำนวน ๗ ธนาคาร ผ่านกลุ่มบัตรเครดิต จำนวน ๒ บริษัท กลุ่ม Wallet จำนวน ๒ บริษัท และกลุ่มเคาน์เตอร์รับชำระอีก ๒ บริษัท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บัตร Easy Pass รวมถึงในอนาคต กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ Easy Pass ในทุกมิติเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้บริการบัตร Easy Pass ให้มากขึ้น” นายสุทธิศักดิ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย
กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย

ข่าว        โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย กองประชาสัมพันธ์ และกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

 
กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย
กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย
กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย
กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย
กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย
กทพ. จับมือ Big C พันธมิตรรายล่าสุด ให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านเคาน์เตอร์รับชำระของ Big C ทั่วประเทศ ฟรีค่าธรรมเนียมและสิทธิพิเศษมากมาย


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 7 , ผู้ชมทั้งหมด : 7495

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย