การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้วสัญญาจ้างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual) ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อสัญญาจ้างงานออกแบบรายละเอียด โครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอ

29
03 กุมภาพันธ์ 2559

กทพ. จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้วสัญญาจ้างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual) ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อสัญญาจ้างงานออกแบบรายละเอียด โครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

 

     วันนี้ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานจตุจักร พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษลงกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว สัญญาจ้างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual) ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อ และสัญญาจ้างงานออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมี นายณรงค์ เขียดเดช  ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมลงนามในสัญญาและกล่าวรายงาน

 

 

     พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการ กทพ. กล่าวว่า การลงนามสัญญาทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวนี้  เป็นการดำเนินการตามแผนงาน ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว  ประกอบด้วย ๑. โครงการปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านพิเศษที่จะมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของช่องเก็บค่าผ่านทางที่มีอยู่จำกัด จึงต้องมีการปรับปรุงและเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางให้มากขึ้น ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแก้ปัญหาบริเวณด่านเก็บค่าผ่านพิเศษบางแก้วได้เป็นอย่างดี ๒. โครงการงานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual) ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อ จะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบเก็บค่าทางพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทดแทนระบบเดิมซึ่งติดตั้งมาแล้วกว่า ๑๔ ปี จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑ ช่องทาง รวมทั้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็น Version ล่าสุดจากเดิม Version ๗.๒.๓ เป็น Version ๑๒ เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสิทธิภาพของระบบ และ ๓. โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จะเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนสะพานพระราม ๙ ตลอดจนบริเวณถนนพระราม ๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Signedcontact3feb2559212016 02 0356b1cc2b0a79f

 

     นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวเสริมว่า สัญญาทั้ง ๓ สัญญา มีรายละเอียดดังนี้ สัญญาจ้างปรับปรุงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจร บริเวณหน้าด่าน โดยจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับและทางระดับดินขนาด ๒ ช่องจราจร ระยะทาง ๒.๓ กิโลเมตร และก่อสร้างช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มเติมอีกจำนวน ๙ ช่องทาง คือ ทิศทางไปบางปะอิน ๖ ช่องทาง ทิศทางเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีอีก ๓ ช่องทาง รวมถึงปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านฯ ทางออกเดิม จาก ๖ ช่องทาง เป็น ๔ ช่องทาง สำหรับรถบรรทุกที่จะไปบางปะอิน รวมถึงติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้งแบบเงินสดและแบบอัตโนมัติ ตลอดจนก่อสร้างอาคารที่พักพนักงาน ที่พักตำรวจ และห้องน้ำสาธารณะ โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในวงเงิน ๔๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน หรือ ๒ ปี โดยประมาณ

 

Signedcontact3feb2559252016 02 0356b1cc332a9b6

 

     สัญญาจ้างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual) ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อ จะเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษทดแทนระบบเดิมที่เปิดใช้งานมากว่า ๑๔ ปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด จำนวน ๑๐๑ ช่องทาง ปรับปรุงระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ (ATD) ปรับปรุงระบบโปรแกรมบนอาคารด่าน จำนวน ๒๑ ด่าน รวมถึงที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB 4) ทั้งนี้ บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ในวงเงิน ๓๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน

 

Signedcontact3feb2559272016 02 0356b1cc3ad4f01

 

     สัญญาจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกจะเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนสะพานพระราม ๙ ตลอดจนทางพิเศษเฉลิมมหานครและถนนพระราม ๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางสู่ภาคใต้ โดยโครงการทางพิเศษสายดังกล่าวจะมี ความยาวประมาณ ๑๗ กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.10+700 ของถนนพระรามที่ ๒ ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ ๒ จนถึงดาวคะนอง จากนั้นแนวสายทางจะซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ ๓ ใกล้ทางแยกต่างระดับบางโคล่ สิ้นสุดโครงการโดยบรรจบกับทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทั้งนี้ ช่วงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ ขนาด ๘ ช่องจราจร ซึ่งสะพานดังกล่าวจะช่วยระบายและแบ่งเบาการจราจรบนสะพานพระราม ๙ ในกรณีเกิดปัญหาจราจรติดขัดหรือมีความจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมสะพาน ซึ่งมีอายุการใช้งานมาเกือบ ๓๐ ปี โดยบริษัท เอฟซีลอน จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ในวงเงิน ๖๙,๒๕๓,๒๘๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน

     “การทางพิเศษฯ  จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจราจร เพื่อประโยขน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป” นายณรงค์ฯ กล่าวท้ายที่สุด

 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

ภาพ โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 17 , ผู้ชมทั้งหมด : 7389

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย