การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

1032
07 พฤศจิกายน 2562
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
 
      เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง นำผ้าพระกฐินพระราชทานของ กทพ. ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปทอดถวาย ณ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยได้รับเงินทำบุญจากการทอดกฐินพระราชทานดังกล่าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๔๓,๗๓๐ บาท
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ กกทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
 
ข่าว   โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป  และกองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย