การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลโครงการแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น

77
25 สิงหาคม 2559
กทพ. จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลโครงการแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น
 
     วันนี้ (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๙ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ครั้งที่ ๓ งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น ให้การตัอนรับ
 
 
 
 
ข่าว และ ภาพข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 8 , ผู้ชมทั้งหมด : 7496

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย