การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

313
12 กุมภาพันธ์ 2561

กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษ
สายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

 
        เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานเขต องค์กรอิสระ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๓ อาคาร A ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
 
      โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษไปยังทิศตะวันตกและภาคใต้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร การเดินทาง และการขนส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาค ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยโครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ) ของกรมทางหลวง ที่ กม. ๑๓+๐๐๐ ของถนนพระรามที่ ๒ โดยโครงการเป็นทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๓ ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ ๒ จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนขวาบริเวณโค้งทางแยกต่างระดับดาวคะนองเพื่อไปซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานครไปจนถึงช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ ขนาด ๘ ช่องจราจร (ทิศทางละ ๔ ช่องจราจร) ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม ๙ จากนั้นแนวเส้นทางจะข้ามถนนพระรามที่ ๓ เพื่อไปต่อเชื่อมกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ รวมระยะทาง ๑๘.๗ กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ ๕ เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา
 
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
 
      การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงานของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของทุกภาคส่วน แล้วนำไปกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินโครงการให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป
 
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
 
ข่าวและภาพ โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
 
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
กทพ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 8 , ผู้ชมทั้งหมด : 7496

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย