การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ "กทพ. ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"

96
13 กันยายน 2559
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ "การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"
 
     ในวันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม EXAT CG Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย กองกำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ กทพ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารและพนักงานได้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักจรรยา-บรรณขององค์การ โดยกิจกรรม EXAT CG Day ครั้งนี้มีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยึดมั่นธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและพัฒนาองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณะกรรมการ กทพ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร พนักงาน กทพ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ชมนิทรรศการเผยแพร่เอกสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของ กทพ. และเอกสารด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลในแต่ละบูธ
 
 
 
 
ข่าวและภาพ โดย  กองข้อมูลข่าวสาร  สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 8 , ผู้ชมทั้งหมด : 7587

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย