การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรม “Voice of Special” เพราะคุณคือคนพิเศษ บนทางพิเศษ

355
08 กันยายน 2560

กทพ. จัดกิจกรรม “Voice of Special” เพราะคุณคือคนพิเศษ บนทางพิเศษ

 
       นายปัญญาฯ เปิดเผยว่า “กิจกรรม Voice of Special เพราะคุณคือคนพิเศษบนทางพิเศษในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้ใช้ทางพิเศษ ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ โดยนำผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการให้บริการของ กทพ.โดยเฉพาะในส่วนของการช่วยเหลืออุบัติเหตุและการกู้ภัย รวมถึงการปรับปรุงเรื่องสภาพทางกายภาพและความคล่องตัวบนทางพิเศษ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงหรือดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ และประชาชนในอนาคต”
46659
4670146697
 
       “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงรุก และส่งเสริมการตลาดเพื่อรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ทางพิเศษ การรับรู้ความคิดเห็นและทัศนคติเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการของ กทพ. ดั่งวิสัยทัศน์ ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” นายปัญญาฯ กล่าวในท้ายที่สุด
4667646677
4671246862

 ข่าว                   โดย  กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

ภาพข่าว             โดย  กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 40 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 472 , ผู้ชมทั้งหมด : 9482

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย