การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"

123
20 กุมภาพันธ์ 2564

กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"

  🎯 วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2564 ) เวลา 07.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม " ทางด่วนชวนเรียนรู้ "  โดยนำเยาวชนและผู้นำชุมชน 6 ชุมชน รอบเขตทางพิเศษ ประกอบด้วย ชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ชุมชนร่มเกล้า  ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันและชุมชนสวนอ้อย ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกตำราเรียนในด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"
กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"
กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"
กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนเรียนรู้"


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 347 , ผู้ชมทั้งหมด : 9357

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย