การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนทำดี" ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

198
10 กันยายน 2563

กทพ. จัดกิจกรรม "ทางด่วนชวนทำดี" ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 

 

           วันนี้่ (10 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม "ทางด่วนชวนทำดี" ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี
ด้วยหัวใจ " ณ บริเวณทางเข้าอาคารด่านเก็บค่าทางพิเศษบางเมือง 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บา
งพลี-สุขสวัสดิ์) ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนนฤมลศิริ ชุมชนราชศุภนิมิตร 1 และชุมชนมิตรไมตรี 2 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ประจำ กทพ. ประมาณ 100 คน
เข้าร่วมกิจกรรม

 

Mixx 13          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าอาคาร ด่านเก็บค่าผ่านทาง-
พิเศษบางเมือง 1 ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยจัดทำสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ เพิ่มความสวยงามเพื่อให้ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อป้องกันการบุกรุก และทิ้งขยะด้วย  โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ปาล์มหางกระรอก)  นอกจากนี้ ยังมีการแจกหน้ากากผ้า และพืชผักสวนครัวจำนวนกว่า 100 ต้น
ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย

 

26

27

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผุู้ว่าการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา - มาบตาพุด
กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา - มาบตาพุด


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 4 , ผู้ชมรายเดือน 1 , ผู้ชมทั้งหมด : 7692

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย