การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1113
31 สิงหาคม 2562

กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

    เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณทางแยกต่างระดับเทพารักษ์ (ด่านฯ เทพารักษ์ ๔) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมี นายพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กทพ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร จิตอาสา ๙๐๔ พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูกต้นไม้
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
    นายพุฒิกัญจน์ กาญจนะพังคะ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา กล่าวในรายละเอียดว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อันนำมาซึ่งความปลื้มปิติของเหล่าพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น กทพ. จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยน้อมนำตามแนวพระปฐมบรมราชโองการในการสืบสาน รักษาและต่อยอด และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการปลูกป่าและต้นไม้มาเป็นแนวคิดในการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณเขตทางพิเศษ ในวันนี้ โดยนำผู้บริหาร จิตอาสา ๙๐๔ พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณทางแยกต่างระดับเทพารักษ์ (ด่านฯ เทพารักษ์ ๔) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๙๑๐ ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง จำนวน ๒๐๐ ต้น ต้นทองอุไร จำนวน ๕๐๐ ต้น และต้นไม้เบญจพรรณต่างๆ อีก จำนวน ๒๑๐ ต้น
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
    “ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเขตทางพิเศษ เพื่อช่วยลดมลพิษ และฝุ่นละอองในอากาศอีกทางหนึ่งด้วย
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ข่าวและภาพข่าว  โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
 
 
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กทพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 52 , ผู้ชมทั้งหมด : 7685

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย