การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

1366
12 กรกฎาคม 2562

กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

 
            เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและ การให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อาจณรงค์ ๓ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการฝึกซ้อม
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
 
            นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งนอกจากจะมีภารกิจหลักในการให้บริการการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนในทุกภูมิภาค รวมถึงการขนส่งสาธารณะให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรแล้ว ความปลอดภัยของผู้ใช้รถรวมถึงการลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้น และได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดกิจกรรมการฝึกซ้อมการกู้ภัยและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษในวันนี้ กทพ. ได้ดำเนินการฝึกซ้อมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานกู้ภัย งานจัดการจราจร งานสื่อสารการประสานงานและเตรียมความพร้อมในการบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล อุปกรณ์ในการกู้ภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษร่วมกันระหว่าง กทพ. งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักงานเขตคลองเตย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) โดยมีการจำลองสถานการณ์ รถบรรทุกสารเคมีกรดไฮโดรคลอริกเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถตู้โดยสารจนพลิกคว่ำ และถังสารเคมีที่บรรทุกมาได้หกรั่วไหลออกมาและเกิดกลุ่มควันที่รถตู้ ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๘ คน และผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสูดดมไอระเหยจากสารเคมีติดอยู่ในรถ จำนวน ๑ คน ผู้ขับขี่ได้โทรศัพท์แจ้งเหตุไปยัง Exat Call center 1543 รวมถึงพนักงานสื่อสารประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษซึ่งได้รับแจ้งเหตุ และได้ดำเนินการแจ้งพนักงานปฏิบัติการพิเศษ พนักงานกู้ภัย และพนักงานจัดการจราจรไปยังที่เกิดเหตุพร้อมรถพยาบาลรถดับเพลิงและรถเก็บกู้สารเคมี อีกทั้งยังขอการสนับสนุนรถดับเพลิงจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยและรถพยาบาลจากศูนย์เอราวัณเพื่อนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงพร้อมหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดำเนินการและเก็บกู้สารเคมีจนแล้วเสร็จ เป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม
 
 กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
 
            “การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตรายในทางพิเศษ ในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมทุกนาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการร่วมกันในการฝึกซ้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเพื่อประชาชน ซึ่งผมต้องขอชื่นชมทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้”
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
 
 
 
    ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
กทพ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 15 , ผู้ชมทั้งหมด : 7594

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย