การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒

318
25 กุมภาพันธ์ 2562
กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่าย
เป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒
 
 
      เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขต ๒ เป็นประธานในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนเกาะกลาง บริเวณสวน ๘๐ พรรษา มหาราชินี ๑๐๐ ปี กระทรวงคมมนาคม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนรอบเขตทางพิเศษร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ในการนี้ กทพ. ได้มอบ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ เครื่อง ให้กับชุมชนเกาะกลางอีกด้วย
กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่าย เป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่าย เป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒
 
      กิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่าง กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษอันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังช่วยลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. จะได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่าย เป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒ กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่าย เป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒
 กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการสร้างชุมชนเครือข่าย เป็นมิตรกับทางพิเศษใต้ทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี ๒๕๖๒
 
        ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 14 , ผู้ชมทั้งหมด : 7386

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย