การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

58
24 สิงหาคม 2559
กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 
     วันนี้ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ชุมชนคลองเตยล็อค ๑-๒-๓ นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนบริเวณเขตทางพิเศษเข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วย พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ กทพ. ได้เข้าตรวจเยี่ยม พูดคุยเพื่อให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ อีกด้วย
 
     กทพ. ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียงจึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้เขตทางพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตทางพิเศษ โดยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สละเวลามาเข้าร่วมการฝึกซ้อมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ สำหรับการฝึกซ้อมในวันนี้ กทพ. ได้ประสานงานและแจ้งสถานีวิทยุ จส.100  สวพ. FM 91 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม พร้อมทั้งขึ้นแสดงข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) แจ้งให้ผู้ใช้ทางและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทราบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก ส่วนขั้นตอนการฝึกซ้อม ทีมสร้างสถานการณ์จะสร้างสถานการณ์จำลองการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ฝึกซ้อม แล้วจึงเริ่มดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยชาวบ้านประสบเหตุได้แจ้งอาสาป้องกันอัคคีภัยชุมชนเข้าดับเพลิงในเบื้องต้น และแจ้งเหตุไปที่ Call Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้อยู่ใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณชุมชนคลองเตยล็อค ๑-๒-๓ เมื่อพนักงานสื่อสารได้รับแจ้ง จึงได้ประสานให้พนักงานกู้ภัยไปทำการตรวจสอบเหตุพร้อมแจ้งรถดับเพลิง รถยก รถบรรทุกน้ำของ กทพ. ไปให้การสนับสนุนการดับเพลิงดังกล่าว เมื่อรถกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุทำการตรวจสอบสภาพเหตุการณ์ พนักงานกู้ภัยนำถังดับเพลิงชนิดโฟมทำการฉีดดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารไม้ และรายงานสถานการณ์เบื้องต้นให้ศูนย์ควบคุมทราบในระหว่างการรอการสนับสนุนพนักงานกู้ภัยพยายามควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายออกไปรถดับเพลิง รถยก รถสไลด์ และรถบรรทุกน้ำมาถึงที่เกิดเหตุ พนักงานกู้ภัยในรถดับเพลิงร่วมกันทำการดับเพลิง และสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทางพิเศษเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 
 
 
 
ข่าว       โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพข่าว  โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 8 , ผู้ชมทั้งหมด : 7496

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย