การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. - การบินไทยร่วมลงนามพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

785
21 มีนาคม 2562

กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

   เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
 
กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
    ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕ ทศวรรษที่ผ่านมาการทางพิเศษฯ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถให้พนักงานโดยความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระดับประเทศมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการทางพิเศษฯให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นและในวันนี้ก็เช่นกันการทางพิเศษฯจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรในระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและให้บริการ
 
กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
    การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของทั้งสององค์กรในอนาคตแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการทางพิเศษฯและ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย
กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
   ทั้งนี้ การทางพิเศษฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันนี้จะพัฒนาศักยภาพยกระดับบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น เพื่อการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 
ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กทพ. - การบินไทย ร่วมลงนามพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 51 , ผู้ชมทั้งหมด : 7684

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย