การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อซ่อมแซมบำรุงฐานราก ทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ ๑๐ ก.ค - ๒๐ ก.ย. ๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

475
10 กรกฎาคม 2562

กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อซ่อมแซมบำรุงฐานราก ทางพิเศษบูรพาวิถี

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า เอส.ดับเบิ้ลยู. (S.W. Joint Venture) เป็นผู้รับจ้างงานเสริมกำลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี โดยกรมทางหลวงได้อนุญาตให้ กทพ. ดำเนินงานในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) มีความจำเป็นต้องเบี่ยง ๑ ช่องจราจรด้านขวามือทั้งขาเข้าและขาออก บนทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา-ตราด) บริเวณ กม.๔๒ ถึง กม.๔๓ เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี เสาตอม่อที่ ๔๒/๒๐ ๔๒/๒๑ ๔๒/๒๓ และ ๔๒/๒๔ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน
 
    กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานว่าที่ ร.ต. จักรกฤษ หริกจันทร์ โทร. ๐๖๔-๕๖๘-๒๓๔๘
 
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อซ่อมแซมบำรุงฐานราก ทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 
    ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
กทพ. แจ้งเบี่ยงจราจรเพื่อซ่อมแซมบำรุงฐานราก ทางพิเศษบูรพาวิถี ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7486

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย