การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่องทางขวา 1 ช่อง (ชิดเกาะกลาง) บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

114
24 ตุลาคม 2563

🚧 กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่องทางขวา 1 ช่อง

(ชิดเกาะกลาง) บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 นี้

ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

​📌 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 มีแผนงานเทคอนกรีตเสาเข็ม ช่วง กม. (ทล) 6+000 - 6+500 บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 โดยจะปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

📌ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้ทราบ

   กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของท่านและผู้อื่น หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ ☎ 092-372-8711 หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ ☎ 093-362-3906

กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่องทางขวา 1 ช่อง (ชิดเกาะกลาง) บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่องทางขวา 1 ช่อง (ชิดเกาะกลาง) บริเวณหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 37 , ผู้ชมทั้งหมด : 7777

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย