การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

263
26 กรกฎาคม 2562

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยนำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันสร้างบ้านปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทะเลบริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัจจุบันสัตว์น้ำและปะการังในทะเลมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่ง กทพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการจิตอาสา ทางด่วนไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๔ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีภายในหน่วยงาน

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ข่าวและภาพข่าว    โดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ
 
 
 
 
 
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทางด่วนไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 32 , ผู้ชมทั้งหมด : 7126

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย