การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

กทพ. ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของ กทพ. ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2564

264
01 กุมภาพันธ์ 2564

กทพ. ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EXAT Young Gen Contest :

สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของ กทพ. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินโครงการ EXAT Contest Marketing กิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษา ของ กทพ. ภายใต้กรอบแนวคิด “ทางพิเศษ ทางวิเศษ” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ เปิดโอกาสให้นิสิต - นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ นิสิต - นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม) โดยมีรางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวดจำนวน 3 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 มูลค่า 30,000.- บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000.- บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000.- บาท โดย กทพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศผลผู้ชนะการประกวดในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เกณฑ์การรับสมัครและตัดสิน  <---Click---> 

 

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/ki62M1kY9Eb1trxq6

Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Click อ่านเพิ่มเติม --> ขยายเวลาประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของ กทพ. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

 
 
 
 
 
 
ขยายเวลาประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษาของ กทพ. ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 4 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 83 , ผู้ชมรายเดือน 347 , ผู้ชมทั้งหมด : 9357

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย