การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การทดแทนเพิ่มเติม เครื่องปรับอากาศ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 ธันวาคม 2560
 • - 05 มกราคม 2561
 • วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 ธันวาคม 2560
 • - 28 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560

การจัดซื้อระบบเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตั้ง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2560
 • - 27 ธันวาคม 2560
 • วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2560

การซื้อนาฬิกาแม่ข่าย (Master Clock) จำนวน ๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 ธันวาคม 2560
 • - 21 ธันวาคม 2560
 • วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7773

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย