การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2563
 • - 31 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563

การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2563
 • - 31 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563

การซื้อ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 สิงหาคม 2563
 • - 28 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563

การซื้อ ระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 สิงหาคม 2563
 • - 27 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563

เครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด จำนวน ๔๘ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 สิงหาคม 2563
 • - 27 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563

การซื้อ กระดาษ THERMAL ๘๐ มม. ๕๘ แกรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2563
 • - 26 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563

การจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2563
 • - 26 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 30 , ผู้ชมทั้งหมด : 7770

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย