การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch ของระบบเครือข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • - 25 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone PABX AVAYA ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2562
 • - 25 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562

การจ้างบำรุุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางพิเศษฉลองรัช (สัญญาต่อเนื่อง ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • - 24 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

การจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • - 24 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 กรกฎาคม 2562
 • - 24 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 09 กรกฎาคม 2562
 • - 12 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์(ครั้งที่ ๒)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2562
 • - 11 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 1375 , ผู้ชมทั้งหมด : 6825

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย