การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การซื้อ เครื่องยกรถยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน จำนวน ๔ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 26 พฤษภาคม 2563
 • - 29 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ ตู้

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 พฤษภาคม 2563
 • - 28 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563

การซื้อ Antenna จำนวน ๑๐ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 พฤษภาคม 2563
 • - 27 พฤษภาคม 2563
 • วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารด่าน ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๕ ด่าน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 พฤษภาคม 2563
 • - 26 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563

การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นจราจรทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤษภาคม 2563
 • - 25 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563

การซื้อ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๗ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 19 พฤษภาคม 2563
 • - 22 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 3 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7486

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย