การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างบำรุงรักษา Core Switch ระบบเครือข่าย Traffic ทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 สิงหาคม 2563
 • - 10 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563

การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีประมาณ ๒๕๖๔

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 สิงหาคม 2563
 • - 07 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563

การซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2563
 • - 04 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563

การซื้อ ไม้กั้นวงรี ๓ เมตร จำนวน ๑๕๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2563
 • - 04 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563

การจ้างซ่อมบำรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 29 กรกฎาคม 2563
 • - 03 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ, 29 กรกฎาคม 2563

การซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด ๖๐๐ kVA จำนวน ๑ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2563
 • - 29 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563

การซื้อ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๒๔ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 กรกฎาคม 2563
 • - 29 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 11 , ผู้ชมทั้งหมด : 7590

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย