การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ร่าง TOR / e-bidding

ร่าง TOR / e-bidding

การจ้างปรับปรุงผิวจราจรบนทางด่วนเฉลิมมหานคร บริเวณด่านพระราม ๔-๑

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2562
 • - 25 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562

การจ้างการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 พฤศจิกายน 2562
 • - 25 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 20 พฤศจิกายน 2562

การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๒๕๓,๒๐๐ เล่ม

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2562
 • - 20 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562

การซื้อเครื่องพิมพ์ (Report Audit Printer) จำนวน ๑๙ เครื่อง

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 พฤศจิกายน 2562
 • - 18 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ, 13 พฤศจิกายน 2562

งานจ้างบำรุงรักษาระบบตู้ชุสายโทรศัพท์ IP Phone ๖ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2562
 • - 15 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562

การจัดจ้างตัดเครื่องแบบสำเร็จรูปผู้ปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2562
 • - 15 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 46 , ผู้ชมทั้งหมด : 7077

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย