การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 16 กันยายน 2562
 • วันจันทร์, 16 กันยายน 2562

การซื้อหน้ากากกันฝุ่นพร้อมวาล์วระบายอากาศ จำนวน ๖,๐๐๐ อัน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การซื้อ Disk Module ขนาด ๔ จิกาไบต์ จำนวน ๓๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การจ้างบำรุงรักษาลิฟต์อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 13 กันยายน 2562
 • วันศุกร์, 13 กันยายน 2562

การซื้อ Media Converter ชนิด POE จำนวน ๒๕ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กันยายน 2562
 • วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562

การซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 10 กันยายน 2562

การซื้อ IGNITOR ๒๕๐-๔๐๐ W. จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 10 กันยายน 2562

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๒ ชั้น ๓๐๐ ม. ต่อม้วน จำนวน ๔,๖๘๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 กันยายน 2562
 • วันอังคาร, 10 กันยายน 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 2 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 36 , ผู้ชมทั้งหมด : 6937

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย