การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การซื้อสีรองพื้นและสีทับหน้า จำนวน 4 รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562

การซื้อธง วปร. ขนาด 0.80 x 1.20 ม. ผ้าต่วน จำนวน 2,000 ผืน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562

การจ้างซ่อมกล้องและอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562

การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ หนา ๒ ชั้น ยาว ๓๐๐ เมตรต่อม้วน จำนวน ๓,๒๔๐ ม้วน

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2562
 • วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562

การซื้อวัสดุในคลังจำนวน ๖ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 กรกฎาคม 2562
 • วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562

การซื้อวัสดุในคลัง ๒ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2562
 • วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562

การซื้อต้นรวงผึ้งและวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ

 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 กรกฎาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 1 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 1367 , ผู้ชมทั้งหมด : 6817

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย