การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ ระบบตรวจจับรถวิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี

188
22 ตุลาคม 2563
การซื้อ ระบบตรวจจับรถวิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ปซ.๗/๒๕๖๔
  • วันที่ประกาศ:
    วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 10 พฤศจิกายน 2563
215.57 KB
765.2 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 57 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 578 , ผู้ชมทั้งหมด : 9588

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย