การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การซื้อ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

88
19 ตุลาคม 2563
การซื้อ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
  • เลขที่สอบราคา:
    กจด.ปซ.๕/๒๕๖๔
  • วันที่ประกาศ:
    วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563
  • วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563
258.31 KB
641.51 KB


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 38 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 89 , ผู้ชมรายเดือน 470 , ผู้ชมทั้งหมด : 9480

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย